اپلیکیشن خدماتی اپ کاوان

این اپلیکیشن برای کارهای خدماتی، جمله خدمات ساختمان، نظافت، سیم کشی و غیره طراحی شده است اپلیکیشن مجزا تشکیل می‌شود:

امکانات اپلیکیشن مدیر

 • ثبت و ویرایش نوع خدمت
 • تایید یا رد درخواست خدمت از سمت خدمت دهنده
 • دریافت سفارش های جدید و ارجاء به خدمت دهنده
 • دریافت استعلام های جدید به ایجاد خدمت دهنده
 • مشاهده محل خدمت دهنده و مشتری بر روی نقشه
 • مشاهده و مدیریت لیست تسویه حساب خدمت دهنده
 • مشاهده حساب مشتری
 • مشاهده وضعیت انجام خدمت

امکانات اپلیکیشن خدمت دهنده

 • امکان ثبت نام و اعلام همکاری
 • مشاهده لیست سفارشات یا استعلام‌ها
 • پاسخ استعلام ها به صورت آنلاین
 • ثبت مراحل خدمت به صورت آنلاین
 • اعلام تسویه حساب به صورت آنلاین

 

امکانات اپلیکیشن مشتری

 • مشاهده خدمات و لیست قیمت
 • مشاهده زمان های ارائه خدمت
 • ثبت سفارش و پیگیری
 • شرکت در نظرسنجی
 • پرداخت صورتحساب به صورت آنلاین