اپلیکیشن خدمات مشاوره بازار سهام

امکانات اپلیکیشن مدیر

  • امکان ثبت و ویرایش و حذف سیگنال ها
  • امکان مشاهده میزان اعتبار مشتریان
  • امکان مشاهده سابقه پرداختی مشتریان
  • امکان تعیین مبلغ اشتراک

امکانات اپلیکیشن مشتری

  • امکان مشاهده سیگنال های اعلام شده به تفکیک نوع سهام
  • امکان پرداخت آنلاین مبلغ اشتراک
  • امکان مشاهده پیش بینی سیگنالهای قبلی