اپلیکیشن مدیریت گیم نت اپ کاوان

امکانات اپلیکیشن مدیریت

 • ثبت مشخصات تورنومنت ها
 • مشاهده مشخصات شرکت در تورنومنت
 • مشاهده وضعیت پرداخت بازیکنان
 • ثبت نتایج آنلاین
 • ثبت رتبه بندی تورنومنت ها

مشخصات اپلیکیشن بازیکن

 • مشاهده تورنومنت های پیش رو
 • ثبت نام در مسابقات
 • آگاهی از زمان برگزاری مسابقات
 • مشاهده نتایج آنلاین
 • مشاهده رتبه بندی مسابقات
 • پرداخت هزینه شرکت در مسابقه به صورت آنلاین