اپلیکیشن مدیریت گیم نت اپ کاوان

این اپلیکیشن برای مدیریت تورنومنت ها و دریافت هزینه شرکت در تورنمنت و اعلام اسامی برندگان و غیره در گیم نت ها کاربرد دارد، که از دو اپلیکیشن مجزا تشکیل شده است: اپلیکیشن مدیریت و اپلیکیشن بازیکن

مشخصات اپلیکیشن بازیکن

 1. مشاهده تورنومنت های پیش رو
 2. ثبت نام در مسابقات
 3. آگاهی از زمان برگزاری مسابقات
 4. مشاهده نتایج آنلاین
 5. مشاهده رتبه بندی مسابقات
 6. پرداخت هزینه شرکت در مسابقه به صورت آنلاین

مشخصات اپلیکیشن مدیریت

 1.  ثبت مشخصات تورنومنت ها
 2. مشاهده مشخصات شرکت در تورنومنت
 3. مشاهده وضعیت پرداخت بازیکنان
 4. ثبت نتایج آنلاین
 5. ثبت رتبه بندی تورنومنت ها

سفارش پروژه
سفارش پروژه