دولت باید از اخلالگران اقتصادی حمایت کند !!!

اخلالگر به مفهوم جوانی که در دانشگاه و خوابگاه دانشجویی نشسته و فردا میخواهد بیاید و نظمی را که امروز وجود دارد به هم بزند، نوآوری کند و چیز جدیدی خلق کند.

اگر دولت از نوآوری و چیزی که من به آن اخلال در نظام اقتصادی می گویم حمایت نکند، استارت آپها و این شرکت های خلاق شکل نخواهد گرفت.

البته دولت در این ماجرا تنها مسئله نیست ، در داخل شرکت ها با کمبود دانش، توان مدیریتی و چالش هایی از این دست درگیر هستیم .
اگر از خودمان عبور کنیم مشکل حل میشود.

همیشه می گویم محدودیت های شخصی مهمترین مشکل ماست.
دست کم بزرگترین دغدغه من محدودیت های رفتاری و فکری است.

مجید حسینی نژاد- بنیان گزار علی بابا